Pratik Koyun ve Keçi Besleme Kitabı 2020

Yazarı: Prof.Dr. Osman KÜÇÜK

Açıklama

Paylaş

KOYUN VE KEÇİLERDE GENEL ÖZELLİKLER

 

– KOYUN VE KEÇİ IRKLARI – KURULACAK İŞLETMEDE DOĞRU HAYVAN IRKI SEÇİMİ 1

Koyun ve Keçi Arasında Benzerlik, Fark ve Sosyal İlişkiler 2

Koyun ve Keçi Irkları 5

Koyun Irkları 5

Yerli Koyun Irkları 7

Yabancı (Kültür) Koyun Irkları 17

Keçi Irkları 19

Yerli Keçi Irkları 20

Yabancı (Kültür) Keçi Irkları 22

Kurulacak İşletmelerde Doğru Hayvan Irkı Seçimi 23

Çoban ve Önemi 25

Çoban Köpekleri 26 Kaynaklar 26

KOYUN – KEÇİ BESLEME 29

KOÇ BESLEME 30

Koç Besleme (Yaşama Payı – Koç Katımı – Flushing) 30

Koçların Yaşama Payı ve Koç Katımı Dönemlerindeki Enerji-Besin Madde İhtiyaçları 35

Koç Beslemede Örnek Rasyonlar ve Flushing Rejimleri 37

Kaynaklar 38

ANAÇ DİŞİ KOYUN BESLEME 39

Koyunda Cinsel Olgunluk, Tohumlama Yaşı ve Östrus 39

Koyunda Suni Yolla Mevsim Dışı Gebelik Oluşturulması 40

Koyunda Kuzu Döneminden Başlamak Üzere Tohumlama Önce ve Sonrası Olması Gereken Büyüme Hızı 41

Flushing Uygulaması ve Detayları 41

Vücut Kondisyon Skoru ve Flushing ile Bağlantısı – Genel Stratejiler 45

Flushing’de Süre ve Farklı Uygulamalar 46

Koyunda Gebelik Teşhisi 48

Gebe Koyunların Beslenmesi (İlk 100 gün) 49

Gebe Koyunların Beslenmesi (doğuma 50 gün kala – doğum) 50 Doğuma Birkaç Gün Kala ve Doğumda Koyun Besleme 52

Laktasyondaki Koyunların Beslenmesi: 0-8 Hafta 53

Laktasyondaki Koyunların Beslenmesi: 9-16 Hafta 55

Doğum Sonrası Tekrar Gebe Kalma Zamanlaması ve Şartları 55

Anaç Koyunlar İçin Yaşama Payı, Gebelik ve Laktasyon Dönemlerinde Enerji-Besin Madde İhtiyaçları 57

Anaç Koyunlar İçin Rasyon Örnekleri 59

Kaynaklar 64

KUZU BESLEME 67

Kuzu Besleme (Doğumdan Sütten Kesime Kadar Olan Dönem) 67

Sütten Kesme İşlemi ve Kriterler 72

Kuzu Büyütme Programları 72

Anaç Olarak Kullanılacak Dişi Kuzu Beslemesi 73

Kasaplık Kuzularda Besi Programları ve Büyüme Hızları 74

Damızlık Olarak Kullanılacak Erkek Kuzu Beslemesi (Damızlık Koç Adayları) 86

Kaşak Kuzu Besisi 87

Dışardan Besi Amaçlı Satın Alınan Kuzuların Besisi 87

Yapağı Verimi İçin Kuzu Besleme 87

Kırkım 90

Kuzularda Büyüme Oranları ve Enerji-Besin Madde İhtiyaçları 91

Kuzu Başlangıç ve Büyütme Rasyon Örnekleri 94

Kuzu Besisine Alınacak Kuzular İçin Rasyon Örnekleri 95

Kaynaklar 98

KEÇİ BESLEME 103

Keçilerde VKS 104

Oğlak Besleme 104

Büyümekte Olan Keçilerin Beslenmesi 105

Et Amaçlı Keçi Besleme ve Keçi Etinin Özellikleri 105

Keçi Besleme ve Flushing 106

Gebe Keçi Besleme 106

Laktasyondaki Keçilerin Beslenmesi 107

Kuru Dönemdeki Keçilerin Beslenmesi 108

Saanen Keçisi Beslenmesi 108

Keçi Sütü ve İnsan Sağlığı Bakımından Önemi 109

Teke Besleme 110

Ankara (Angora) Keçisi Beslenmesi 110

Et ve Kaşmir Üretimi İçin Farklı Keçi Gruplarının Enerji-Besin Madde İhtiyaçları 113

Merinos ve Ankara Keçisine Ait Fiber Karşılaştırması 113

Keçi ve Oğlakların Enerji-Besin Madde İhtiyaçları 114

Keçi ve Oğlaklar İçin Rasyon Örnekleri 116

Kaynaklar 121

KOYUN VE KEÇİ BESLEMEDE MERA VE DİĞER YEMLER 123

Çayır-Meralar ve Bitki Özellikleri 123

Çayır ve Meralarda Zehirli Bitkiler 125

Ülkemiz Mera Varlığı, Özellikleri ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 127

Koyun ve Keçiler İçin Mera Bilgi ve Önerileri 129

Koyun ve Keçilerin Merada Tüketebilecekleri Yem Miktarları 132

Birim Mera Alanında Bulundurulacak Koyun-Keçi Sayısı Hesaplaması 134

Silaj 136

Şeker Pancarı ve Yan Ürünleri 137

Şeker Pancarı 137

Şeker Pancarı Posası 138

Melas 138

Şeker Pancarı Yaprakları 138

Saman 139

Anız 140

Arpa 141

Tane Yemlerine Uygulanan Kırma, Öğütme ve Peletlemenin Etkisi 142

Ot ve Samanı Doğranmanın Sindirim ve Besin Değerine Etkisi 143

Diğer Yemler 143

Kaynaklar 144

BESLENMEYE BAĞLI KOYUN VE KEÇİ HASTALIKLARI 147

Kolostrum Yetersizliği 147

Enterotoksemi 147

Timpani (Şişme) 148

Asidozis 148

Laminitis ve Diğer Ayak Problemleri 149

Beyaz Kas Hastalığı 150

Hipokalsemi 150

Gebelik Toksemisi (Ketozis) 150

İdrar Taşları 151

Ankara Keçilerine Özel, Strese Bağlı Düşükler (Abort) 152

Magnezyum Yetersizliği (Çayır Tetanisi) 152

Koyun ve Keçilerde Parazitler ve Koyun Derisi İle İlgili Ekonomik Kayıplar 152

Kaynaklar 154

HAYVAN SAĞLIĞI VE SÜRÜ YÖNETİMİ 155

Sürü Yönetimi 155

Hayvan Sağlığı 156

Koyun ve Kuzularda Tavsiye Edilen Aşılama Programı ve Paraziter Mücadele 156

Kaynaklar 157

KİTABIN ÖNSÖZÜ

Bu kitap, “Pratik Buzağı, Düve, Süt Sığırı ve Besi Sığırı Beslenmesi” isimli eserin devamı niteliğinde olup aynı amaca hizmet etmek için yazılmıştır. Bu amaç, üreticilerin kazancını artıracak bilgileri sunmak ve profesyonel sorumluluğu yerine getirmektir. Bu kitabın temel hedefi hangi düzeyde olursa olsun üreticiler, meslektaşlar ve öğrencilerin faydalanmasını sağlamaktır. Konu ile ilgili kitap sayısının fazla olması, ilgili bilimlerin gelişmesine neden olacaktır.

Bu kitapta kullanılan dil, basite indirgenmiş ve üreticilerimizin anlayabileceği düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Ancak kitaptan yararlanacak kitle içinde tabi ki lisans ve yüksek lisans öğrencileri, akademisyenler ve hayvancılığa meraklı bütün bireyler bulunmaktadır.

Kitaptaki organizasyon, önce koyun ve keçiler arasındaki farklılıklardan söz ederek başlamaktadır. İlerleyen bölümlerde koyun ve keçilerin ayrı ayrı beslenmelerinden bahsedilmektedir. Koyun ve keçinin beslenmesinden bahsederken, her biri için doğumdan başlayarak üretim ömrünü tamamlayıncaya kadarki aşamalarda beslenmeleri detayları ile tartışılmıştır. Beslenmede en önemli unsur olan mera ise daha geniş ve ayrı bir bölüm halinde anlatılmıştır.

Faydalı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Osman KÜÇÜK

168 sayfa olan bu kitabın baskısı bitti,

440 sayfa olarak yeniden yazıldı. Ocak 2020 de basılacak inşallah

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Pratik Koyun ve Keçi Besleme Kitabı 2020” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir