Pratik Buzağı, Düve, Süt Sığırı ve Besi Sığırı Beslemesi

500,00

Prof.Dr. Osman KÜÇÜK

Sığırların beslenmeleri ve örnek yem rasyonları için Türkçe açık ara en kapsamlı kitaptır. (533 sayfa)

Stokta yok

Açıklama

Paylaş

Kitaptan örnek sayfaları (75 sayfa) okumak için tıklayınız

Anlaşmalı 7 kredi kartı ile 3 taksitle ödeyebilirsiniz.

Genişletilmiş 2.Baskı:  2020.

Sayfa sayısı: 533 sayfa,  1.Hamur kağıt

Ebatları: 16 x 24 cm, Selefonlu karton Kapak

Yeni konular ve genişletilme nedeniyle Yeni baskıda 183 sayfa hacim artışı olmuştur.

166 rasyon örneği, 196 tablo, 7 Şekil ve 58 Renkli Fotoğraf içermektedir.

Yayınlarımızı web sayfamızdan, whatsapp hattımızdan veya telefonla sipariş edebilirsiniz.

Gsm & WhatsApp: 0535 333 0000

Genişletilmiş & Gözden Geçirilmiş 2. Baskının İçindekiler Bölümü
Kitaptaki Konu Başlıkları ve Kitaptaki Sayfa Numarası :

RUMEN – SİNDİRİM – ENERJİ    18

Rumen: beslenmenin temeli    19

Rumen         19

Rumende motorik aktivite    20

İndirgenme ortamı rumen – redoks potansiyeli    21

Rumende ozmotik basınç ve yemlerde su tutma kapasitesi    22

Sıvı ve katı rumen içeriğinin rumenden geçiş hızı (passage rate)    23

Çiğneme, salya ve ruminasyon    26

Rumen mikroorganizmaları    28

Rumende karbonhidrat metabolizması ve uçucu yağ asitler (UYA)    34

Karbonhidrat olarak fiber bileşenleri, kaba yem kalitesi ve

rumen parametreleri ilişkisi    45

Ham selüloz (HS) – ham fiber    45

Neutral Detergent Fiber (NDF)    45

aNDF, aNDFom ve IDF kavramları    45

Acid Detergent Fiber (ADF)    46

Acid Detergent Lignin (ADL)    46

ADF ve NDF değerleri kullanılarak kaba yem kalitesinin ölçülmesi

(RFV, RFQ, RVI ve RVU)    47

Yemlerde partikül büyüklüğü, Penn State Separatörü, efektif fiber

(eNDF) ve fiziksel efektif fiber (peNDF)    50

Rumende protein metabolizması    58

Rumende mikrobiyal protein sentezi    67

Rumende lipit metabolizması    69

Rumen mineral metabolizması    75

Rumende vitamin metabolizması    76

Rumen gazları    78

Rumende detoksifikasyon    79

Rumen fermentasyonunun manupülasyonu    79

Rumen ve sindirim sisteminin diğer bölümlerinde karbonhidrat,

protein ve lipitlerin sindirim dereceleri    81

Rumende karbonhidratların fermentasyon derecesi ve genel sindirim    81

NDF sindirimi    81

Nişasta sindirimi    82

Rumende proteinlerin fermentasyon derecesi    86

Rumende yağların fermentasyon derecesi    86

Yeni doğan ve yetişkin ruminant abomazumunda sindirim    87

İnce bağırsaklarda sindirim    88

Kalın bağırsaklarda fermentasyon    91

Sığırlarda dışkının özellikleri ve beslenme ile bağlantısı    92

Sığır dışkılarında puanlama (dışkı skoru)    94

Sindirimde yem hammaddeleri etkileşmesi

(assosiye etki = associated effect)    95

Sığır beslemede enerji kavramları ve enerji bilimi (nutritional energetics)    97

Ham enerji (HE)    100

Dışkı Enerjisi (DE)    102

Sindirilebilir Enerji (SE)    102

Gaz enerjisi (GE)    103

İdrar enerjisi (İE)    103

Metabolize enerji (ME)    104

Yem kaynaklı ısı artışı (heat increment)    104

Rasyondaki yağların ekstra kalorik etkisi    106

Net enerji (NE)    106

Yaşama payı – tanım ve bileşenleri    109

Yaşama payı ve ısı üretimi    112

Yaşama payının ölçüm metotları    117

Yaşama payına etki eden faktörler    118

Ruminantlarda yemlerden gelen enerjinin genel dağılımı    119

TDN (Total Digestible Nutrients)

(Tüm Sindirilebilir Besin Maddeleri – TSBM)    123

Sığırlarda su ihtiyacı    125

Sığırlarda içme suyu kalitesi    128

Sığırlarda canlı ağırlık (CA) tahmini    133

Sonuç    135

Kaynaklar    136

BUZAĞI BESLEME    140

Buzağı besleme    141

Buzağı yetiştirmede “Altın Standartlar”     142

Kolostrum    143

Buzağılara içirilmesi gereken kolostrum miktarı    146

Kolostrum kalitesi    147

Kolostrum sonrası buzağılara içirilen süt ve diğer sıvı türleri    149

Süt ve diğer sıvıların içirilmesinde öğün sayısı    151

Tam yağlı süt ve buzağı maması ile besleme    151

Buzağıların sütten kesilmesinde kriterler    153

Buzağı maması (süt ikame yemi) özellikleri ve hazırlanışı    154

Buzağı başlangıç yemi (konsantre yem) içerik ve formları    155

Buzağılarda sütten kesim öncesinde kaba yem kullanımı    160

Buzağıların sütten kesim döneminde su ihtiyacı    163

Buzağılarda hızlı büyütme programları    163

Buzağıların sütten kesim ile birlikte beklenen performansları

(CAA, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı)     165

Buzağıların haftalık performans değerleri    171

Buzağılar için NRC (2001) tabloları ve örneklerle yorumları    172

Süt buzağısı (beyaz et besisi) besleme    176

Ülkemizde uygulanmakta olan buzağı büyütme (rasyon)

program örnekleri    176

Sonuç    181

Kaynaklar    182

DÜVE BESLEME     188

Düve besleme     189

Sütten kesim sonrası geçiş dönemi – genel     190

Süt ırkı düvelerin sütten kesim sonrası geçiş dönemi    190

Besi ırkı düvelerin sütten kesim sonrası geçiş dönemi    193

Sütten kesim sonrası düve seleksiyonu    194

Süt ırkı düvelerin beslenmesi     195

Düve yetiştirmede “Altın Standartlar”     195

Düve beslemesinde genel stratejiler    197

Düvelerin 12 hafta yaştan 1 yaşına kadarki dönemde beslenmeleri:

beslenme, yem tüketimi, GCAA, meme gelişimi ve puberta ilişkisi    199

Düvelerin 1 yaşından doğuma 2 ay kalıncaya kadarki dönemde

beslenmeleri: beslenme, yem tüketimi, GCAA, vücut kondüsyon skoru,

östrus ve fertilite ilişkisi     202

Doğuma 2 ay kala besleme     213

Düve büyüme hızında zamanlama ve telafi büyüme    217

Düvelerde büyümenin türü (yağ-protein depolanma oranı)     217

Düvelerin, canlı ağırlık, yaş, boy, kalça yükseklik-genişlik ve göğüs çevresi

ölçüleri    217

Besi tipi düvelerin büyüme hızı ve beslenmesi    224

Besi tipi düvelerin doğum yaşının ertelenmesi    226

Besi tipi düvelerin yaş ve vücut ölçüleri    227

Süt sığırları ve düve beslenmesinde kullanılan yaygın yem maddeleri ve

kullanım sınırları    228

Konsantre yemler    228

Enerji yemleri     229

Arpa    229

Bütün pamuk tohumu    229

Yağ    229

Melas    230

Buğday    230

Buğday kepeği    230

Peynir altı suyu (whey)     230

Protein yemleri    231

Pamuk tohumu küspesi    231

Soya fasulyesi    231

Soya küspesi    231

Ayçiçeği küspesi    231

Balık ve kan unu    231

Üre    231

Kimi özel yem maddelerinin sığırlar için kullanım sınırları    232

Kaba yemler (ot, saman, yonca)     233

Yonca    233

Saman    234

Baklagil ve buğdaygil otları    234

Pamuk tohumu samanı – çiğit samanı    234

Mısır silajı    234

Şeker pancarı posası    235

Şeker pancarı (bütün halde)     236

Melas    236

Turunçgil Posası    236

Malt Posası (malt sprouts – barley malt sprouts)     238

Mera    239

Farklı yaş ve fizyolojik aşamalarda bulunan süt ırkı düveler için

rasyon örnekleri    241

Sonuç    247

Kaynaklar    248

SÜT SIĞIRI BESLEME    256

Süt sığırı besleme    257

1-Erken laktasyon dönemi    257

2-Pik kuru madde tüketim dönemi    259

3-Laktasyon orta ve son dönemi    259

4-Kuru dönem: doğuma 60 gün kala (far-off) -doğuma 14 gün kala

dönem    260

5-Geçiş dönemi (close-up): doğuma son 14 gün kala dönem    261

5 aşamada değerlendirilen beslenme rejiminin özeti    263

Yem tüketimi (KM tüketimi), yemleme sıklığı ve pratikteki önemi    271

TMR (total mixed ration) (toplam yem karışımı) ve TMR yem vagonu    275

Merada yem tüketimi ve yem tüketiminin ölçülmesi    275

Mera kalitesi ve yem tüketimi    277

Yem tüketimi ve kaba yem kalitesi    281

Yem tüketimi ve içilen su miktarı    283

Yaz sıcağında yemleme    283

Aşırı yem tüketimi    283

Rezidüel yem tüketimi (residual feed intake = net feed efficiency)     284

Yemden yararlanma oranı    284

Süt/yem paritesi (milk/feed ratio) ve sürüye yeni sığır

katma oranı (culling rate)     286

Süt sığırlarında enerji ve besin maddeleri ihtiyaçları ve pratikte önemi     288

Enerji ve pratikte önemi    288

Karbonhidratlar ve pratikte önemi    289

Kaba yem uzunluğu (partikül büyüklüğü)     291

Protein türü ve pratikte önemi    291

Amino asit ve pratikte önemi    293

Mineraller ve pratikte önemi     293

Vitaminler ve pratikte önemi    294

Laktasyondaki ineklerde beslenmeye bağlı reprodüksiyon problemleri

– olası nedenler – çözüm yolları    295

Süt verim ve devamlılığına etki eden faktörler    297

Rasyon bileşenleri ve süt kalitesi ilişkisi     300

Kuruya çıkarma işlemi ve önemi     303

Süt verimi ve fertilite ilişkisi     304

Çift yönlü (besi ve süt) verime sahip sığırlarının beslenmesi

– Simmental örneği    304

Avrupa Kırmızısı (European Red – Nordic Red – Scandinavian Red

– Viking Red) ve ülkemiz şartlarında tercih edilmesi    307

Rasyon örnekleri    308

Süt sığırlarında görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ve teşhis için

pratik testler    325

Rasyon enerjisi ile ilgili problemler    325

Yağlı inek sedromu – Karaciğer yağlanması    325

Kanda non-esterified fatty acids – NEFA testi    326

Ketosiz – Gebelik Toksemisi – Asetonemi    326

Kanda β-hidroksibütürik asid (BHBA) testi    327

Sütte ve idrarda keton testi    328

Abomazum deplasmanı    328

Sekal torsiyon (caecal torsion) ve hemorragic jejunal syndrome (HJS)     328

Hipokalsemi (süt humması)     328

Serum Ca testi    331

İdrar pH testi    331

Rumen asidozu    331

Rumen pH testi    332

Laminitis    332

Rasyonda yanlış protein kaynaklarının kullanımı ile ilgili problemler    333

Rumen alkolozu ve üre zehirlenmesi     333

Kan ve süt üre nitrojen testleri (BUN ve MUN)     334

Süt sığırları rasyonlarında kullanılan kaliteli kaba yemler    335

Haylage, silage (silaj) ve baleage arasındaki fark ve sığır

beslemede önemi    337

Ryegrass otu (İtalyan çimi = İngiliz çimi = Lolium = süt otu)

(Karamba – caramba) (Trinova) ve süt sığırları beslenmesindeki önemi    338

Ryegrass ve yonca otlarının süt sığırı beslenmesi

bakımından karşılaştırılması    340

Ryegrass ve hindiba otlarının süt sığırı beslenmesi

bakımından karşılaştırılması    341

Yonca kuru otu ve mısır silajının süt sığırı beslenmesi

bakımından karşılaştırılması    341

Süt sığırları rasyonlarında kullanılan mısır silajı, yonca silajı,

ryegrass silajı ve diğer silajların karşılaştırılması    343

Mısır snaplage, earlage, ear corn

ve yüksek nemli mısır – süt ve besi sığırları beslenmesinde önemi     346

Süt sığırları rasyonlarında kullanılan farklı yemler

ve kullanım spesifikasyonları    347

Arpa-buğday-yulaf samanı    347

Mısır sapı (stover)     347

Arpa    347

Şeker pancar posası    347

Pamuk tohumu    347

Pamuk tohumu küspesi    347

Mısır glüten yemi    347

Melas    347

Soya fasulyesi    347

Soya fasulyesi küspesi    348

Soya kabukları (hulls)     348

Buğday    348

Buğday kepeği – razmol    348

Peynir altı suyu    348

Kan unu    348

Hidrolize tüy unu    348

Balık unu    348

Malt posası    348

Et unu, et-kemik unu    348

Ayçiçeği küspesi    349

Süt inekleri rasyonlarında kullanılan yem katkı maddeleri     349

Niasin    349

Biyotin    349

Kolin    349

Beta-karoten    349

Özel iz mineraller    349

Çinko – metiyonin    349

Propilen glikol    349

İyonofor    350

Tampon maddeler    350

Yağ    350

Probiyotikler    351

Prebiyotikler    351

Simbiyotikler    352

Enzimler    352

Anyonik tuzlar    352

Üre    352

DDG (distillers dried grains) ve DDGS (distillers dried grains with solubles)    352

Zeolit    352

Özel bitkiler ve Bitki ekstraktları    352

Hormon enjeksiyonları (BST)     353

Tuz (NaCl)     353

Sonuç    353

Kaynaklar    354

BESİ SIĞIRI BESLEME    366

Besi sığırı beslenmesi    367

Besi sığır ırkları    367

Kültür ırkları    367

Yerli sığır ırklarımız    370

Besi sığırlarında irilik ölçüsü     371

Besi sığırlarında VKS    372

Sığırlarda büyüme    373

Besi performansına etki eden faktörler    373

  1. a) Canlı ağırlık    373
  2. b) Cinsiyet    374
  3. c) İrilik    374
  4. d) Kondüsyon    374
  5. e) Çevre şartları    374
  6. f) Besideki gün sayısı    375
  7. g) Genetik    376

Yerli ırklarımız ve kültür ırkları besi sığırlarının performans

karşılaştırmaları    382

Hayvanlarda kısırlaştırma ve besi performansına etkisi     384

Besi sığırlarının beslenmesi    386

Besi sığırlarında besleme evreleri    386

Besi öncesi hazırlık dönemi    386

Sığırlarda büyütme beslemesi (mera ve diğer sistemler) (ekstansif)     387

Bitirme (finishing) dönemi besleme (intensif)     388

Besi sığırlarında sınırlı besleme yöntemi    388

Besi sığırlarında telafi büyüme    389

Damızlık boğa beslenmesi    389

“Cow-calf operation” besi sığırı üretim sistemi    390

Besi sığırlarında yem tüketimi    393

Besi sığırlarında su ihtiyacı    395

Besi sığırları rasyonlarına protein takviyesi ve pratikte önemi    396

Besi sığırları rasyonlarına pratikte yapılacak mineral takviyesi rehberi    397

Besi sığırlarının beslenmesinde CAA artırılması için özel stratejiler    398

Besi sığırları rasyonlarında kaba yem oranı ve performans-karkas

verim ilişkisi    398

Tane yem işlemenin sindirim ve besi performansına etkisi    399

Holstein ırkı erkek sığır yetiştirme sistemleri, beslenmeleri ve

besi performansları    401

Holstein ırkı erkek besi avantajları    402

Holstein ırkı erkek besi dezavantajları    402

Holstein ırkı sığırlarda büyütme-bitirme dönemi beslenmesi    405

  1. a) Süreli konsantre yem ağırlıklı rasyonla bitirme    405
  2. b) Farklı kaba yem oranı içeren rasyonlarla aşamalı büyütme-bitirme    406

Holstein ırkı erkek sığırlar ile kültür ırkı besi sığır performanslarının

karşılaştırılması    409

Montofon (İsviçre esmeri = Brown Swiss) ırkı erkek

sığırların besi performansı ve karkas olarak değerlendirilmesi    412

Jersey ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak

değerlendirilmesi    414

Simmental ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak

değerlendirilmesi    415

Sığır besisi ve et verim-kalite ilişkisi    416

Besi sığırlarında karkas ve et randımanı    420

Mermerleşme (marbling – intramuscular yağ – et içindeki yağ)     425

Merada yetiştirilen sığır eti ile yoğun beside yetiştirilen sığır etleri

arasındaki farklar ve insan sağlığı    426

Gelecekte et tercihleri – in vitro et projesi    427

Besi sığırı yetiştiriciliği, metan emisyonu ve küresel ısınma    427

Yaşlı hayvanların besiye alınması ve karkas olarak değerlendirilmesi    429

Holstein ırkı süt danası besisi    430

NRC (1996) tabloları ve maksimum GCAA    430

Rasyon hesaplamasında kullanılan net enerji yaşama yapı (NEyp)

ve net enerji büyüme (NEb) ve ilgili tablolar    431

Besiye alınan sığırlarda ırkın önemi – NRC 2016 tavsiyeleri    434

Yeni NRC sürümüne (2016) göre besi sığırları enerji

ve besin madde ihtiyaçları    436

Besi sığırları için rasyon hazırlanmasında NRC 1996 ve

NRC 2016 kullanım karşılaştırılması    438

Besi sığırlarında verimi artırmak için hormon kullanımı (implant)     438

Besi sığırlarında kullanılan diğer etken maddeler    440

Melengesterol asetat (MGA)     440

Beta-adrenerjik agonist    441

Ractopamine    441

Zilpaterol    441

Besi sığırı yetiştiriciliğinde, iyonofor ve hormon implantı kullanılmaması

durumunda KM tüketimi ve NE düzeltme faktörleri (ülkemiz şartlarına

uyarlanması)     441

Finishing rasyonlarında yaygın olarak

kullanılan yemlerin rasyondaki limitleri    442

Mısır silajı    442

Çayır otu silajı    443

Şeker pancarı posası    443

Şeker pancarı posası ile besleme ve “kuru besi” kavramı     443

Saman    444

Tuz (NaCl)     445

Besi sığırlarında özel yem katkıları     445

Melengestrol acetate (MGA)     445

İyonofor (Rumensin, Lasolosid, Bovatec)     446

Antibiyotikler    446

Tampon maddeler    446

Timpani önleyiciler    446

Diğer yem katkılar    446

Besi sığırlarında görülen yaygın beslenme problemleri    447

Timpani – şişme – bloat    447

Karaciğer apsesi    448

İdrar taşları (Urolithiasis – urinary calculi)     448

Asidoz    448

Ayak problemleri    448

Besi sığırları için örnek rasyonlar    449

Besi sığırlarında performans kriterleri ve ölçüm metotları

(yemden yararlanma – rezidüel yem tüketimi – karkas verim ve kalitesi)    473

Ülkemizde kurbanlık besi sığırlarının kesim yaşı ve ekonomik

besleme stratejileri    474

Hayvan besleme alanında teknolojik gelişmeler ve gelecek eğilimler    475

İnsektler, algler (yosunlar), ipekböceği pupası (Silkworm pupae meal) ve nanoteknolojik ürünler    476

Fetal program    480

Seleksiyon    480

Rumen ekosistemi (rumen microbiome)    480

Erken uyarı sistemleri (Early warning systems)    480

Akıllı hayvancılık teknolojileri

(smart farming technology  = precision livestock farming)     481

Hayvan besleme alanında geliştirilen yazılımlar ve robot teknolojisi

yapay zekâ (Artificial intelligence – AI =  machine intelligence)     481

Rasyon hesaplamalarında algoritma kullanımı – Evolution Strategies

– evrimsel algoritma – evolutionary algorithms    482

Genomik (geneomics) ve besleme modeline uygulanması    482

NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy), LECO, ANCOM ve

diğer teknikler – hayvan beslemede uygulama alanı    483

Besi sığırları rasyon program (BCNRM 2016) kullanma kılavuzu ve

detaylı açıklama (Yeni NRC Rasyon Programı 2016)    485

Sonuç    490

Kaynaklar    491

Özgeçmiş    504

Fotoğraf Albümü    505-533


KİTAPTAKİ TABLOLARIN LİSTESİ: 

Tablo 1. Rumen sıvı ve partikül kısımlarının akış hızı

Tablo 2. Yem tüketimi ve geçiş hızı

Tablo 3. Koyun ve keçide rumen sıvı ve partikül kısımlarının geçiş hızı

Tablo 4. Rasyondaki kaba yem uzunluğunun rumende sindirim ve geçiş hızına etkisi

Tablo 5. Kaba yem türünün salya salınımına etkisi

Tablo 6. Rumen mikroorganizmalarının özellikleri

Tablo 7. Rumen bakterileri ve özellikleri

Tablo 8. Rumen protozoa ve mantarlarının özellikleri

Tablo 9. Rumen metanojen ve özellikleri

Tablo 10. Kimi yemlerde bulunan karbonhidrat ve diğer besin madde düzeyleri

Tablo 11. Kimi yemlerde bulunan karbonhidrat tür ve oranları, % KM

Tablo 12. Farklı kaba yemlerin RFV değerleri

Tablo 13. Farklı sığır grupları için önerilen kaba yem RFQ değerleri

Tablo 14. Kaba yemlerin RFV ve RFQ değerleri

Tablo 15. Kimi kaba yemlerin peNDF değerleri

Tablo 16. Penn State Separatörü ile yapılan elemede yemlerde bulunması gereken partikül büyüklükleri

Tablo 17. Kuru yonca otu partikül büyüklüğünün süt yağına, rumen pH’sına ve uçucu yağ asitlerinin oranına etkisi

Tablo 18. Yonca silajı partikül büyüklüğünün ruminasyon, rumen pH’sını, UYA oranlarını ve süt yağını etkisi

Tablo 19. Süt sığırı rasyonlarındaki kaba yem oranının salya salınımı ve çiğnemeye etkisi

Tablo 20. Süt sığırı rasyonlarındaki kaba yem uzunluğunun salya salınımı ve çiğnemeye etkisi

Tablo 21. Keçilerde rasyondaki kaba yem partikül uzunluğunun kimi parametrelere etkisi

Tablo 22. Proteinlerin bypass oranlarına göre sınıflandırılması

Tablo 23. Bazı yemlerde RUP (bypass) oranları

Tablo 24. Bazı yemlerde bulunan proteinlerin detaylı fraksiyon oranları

Tablo 25. Kimi gıdalarda ve yemlerde bulunan amino asit oranları, %

Tablo 26. Kimi yem ve materyalde metiyonin, lizin ve histidin oranları (ham protein %’si)

Tablo 27. Ruminant rasyonlarında kullanılan yemlerin yağ asidi profili, kütle %’si

Tablo 28. Kimi yem nişastalarında bulunan amiloz ve amilopektin oranları

Tablo 29. Farklı yemlerdeki nişastanın süt ineklerinde rumen sindirim oranları

Tablo 30. Ruminant rasyonlarında kullanılan farklı yağ kaynaklarının bütün sindirim kanalındaki sindirilme oranları

Tablo 31. Ruminantlarda sindirim enzimleri

Tablo 32. Bazı maddelerin ham enerji değerleri

Tablo 33. Farklı yemlerin oluşturduğu yem kaynaklı ısı artış miktarları

Tablo 34. Ruminanatlarda çeşitli fiziksel aktivitelerde harcanan enerji miktarları

Tablo 35. Sığır ve tavşanın metabolik olarak karşılaştırılması

Tablo 36. Çeşitli hayvanlarda ham enerjiden kaybedilen enerji kayıpları, ham enerjinin %’si

Tablo 37. Laktasyondaki ve kurudaki iki ineğin vücuttaki enerji akışı (kayıpları) bakımından karşılaştırılması

Tablo 38. Ruminantlar için tüketilen yemlerin enerji kayıpları sonrası geriye kalan değerleri

Tablo 39. Kimi yemlerin net enerji değerleri

Tablo 40. Sığırların içme suyunda bulunması gereken toplam çözünür tuz oranları

Tablo 41. İçme suyunda sertlik dereceleri

Tablo 42. Sığırların içme suyunda bulunan nitrat miktarları ve rehberi

Tablo 43. İçme suyunda bulunan toksik minerallerin üst limitleri

Tablo 44. Buzağı, düve ve süt sığırları için göğüs çevresi ölçümü yoluyla canlı ağırlık tahmini

Tablo 45. Besi sığırları için göğüs çevresi ölçümü yoluyla canlı ağırlık tahmini

BUZAĞI BESLEME Bölümündeki Tablolar

Tablo 1. Kolostrumun besin ve enerji bileşenleri

Tablo 2. Kolostrumdaki immunglobulinlerin zamanla azalması

Tablo 3. Buzağılara içirilmesi gereken kolostrum miktarları

Tablo 4. Kolostrum kalite ölçüsü

Tablo 5. Buzağı için süt ve alternatif yemler

Tablo 6. Buzağı başlangıç yemi besin madde-enerji içerikleri

Tablo 7. Zamana bağlı olarak buzağı başlangıç yemi tüketim miktarları

Tablo 8. Buzağı başlangıç yemi karışımı örnekleri

Tablo 9. Buzağı başlangıç yemi karışımı örnekleri

Tablo 10. Buzağı başlangıç yemi karışımı örnekleri

Tablo 11. Hızlandırılmış buzağı büyütme programı sonuçları

Tablo 12. Buzağıların sütten kesim süresince performanslarına örnekler

Tablo 13. Farklı ırkta buzağıların yaşa göre büyüme performansları

Tablo 14. Buzağıların büyüme hızı ve bu hıza cevap verecek besin madde-enerji ihtiyacı

Tablo 15. Farklı buzağı büyütme yöntemlerinde performans ve ekonomik karşılaştırma

Tablo 16. Buzağıların haftalık performansları

Tablo 17. Sadece süt veya mama tüketen buzağıların KM, enerji ve protein ihtiyaçları

Tablo 18. Buzağıların süt veya buzağı maması tüketmesi veya bunlardan birinin yanı sıra buzağı başlangıç yemi de tüketmesi durumunda besin madde-enerji ihtiyaçları

Tablo 19. Tam yağlı süt ile yapılan besleme programına örnek

Tablo 20. Tam yağlı sütle yapılan başka bir besleme programına örnek

Tablo 21. Buzağı maması ile yapılan besleme programına örnek

DÜVE BESLEME Bölümündeki Tablolar

Tablo 1. Buzağı büyütme yemi karışım örnekleri

Tablo 2. Sütten kesim sonrası geçiş döneminde besi türü düvelere yedirilecek rasyon örnekleri

Tablo 3. Buzağıdan düveye kadarki yaş grubunda yemden yararlanma oranları

Tablo 4. Kaba yem kalitesine göre düvelere yedirilecek ilave konsantre yem karışımları

Tablo 5. 272 kg CA’da ve 772 gram GCAA gösteren düve ve 636 kg CA’da ve kuru dönemdeki bir ineğin kalitesine göre kaba yem ve konsantre yem ihtiyaçları

Tablo 6. Düvelerde GCAA ve puberta yaşı ilişkisi

Tablo 7. Farklı ırktan düvelere ait tohumlama yaşı, kilosu ve VKS

Tablo 8. Düve ve süt ineklerinde hedeflenen ve kabul edilebilir VKS aralıkları ve olası sebep-çözüm ilişkileri

Tablo 9. Düvelerin farklı dönemlerde besin madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılayan rasyon değerleri (KM bazında)

Tablo 10. Düvelerin (iri ırk) farklı canlı ağırlıkta KM ve besin madde ihtiyaçları

Tablo 11. Holstein ve Jersey ırkı düvelerde yaşa göre KM tüketimi

Tablo 12. Düvelerin gebelikte günlük besin madde ve enerji ihtiyaçları

Tablo 13. Günde 863 gr CAA gösteren Holstein ırkı düvelerin yaş ve CA’larına göre besin madde-enerji ihtiyaçları

Tablo 14. Holstein ırkı düvelerin yaşa göre CA değişimleri, ortalama ve ortalamadan ayrılan grup değerleri

Tablo 15. Holstein ırkı düvelerin yaşa göre boy (yükseklik-wither) değişimleri, ortalama ve ortalamadan ayrılan grup değerleri

Tablo 16. Holstein ırkı düvelerin yaşa göre kalça yükseklik ve kalça genişliği değişim aralıkları

Tablo 17. Jersey ırkı düvelerin yaşa göre CA ve boy (yükseklik-wither) değişim aralıkları

Tablo 18. Brown Swiss (Montofon – Esmer ırk) ırkı düvelerin yaşa göre CA ve boy (yükseklik-wither) değişim aralıkları

Tablo 19. Farklı düve ırklarında göğüs çevresi (heart girth) ve canlı ağırlık karşılıkları

Tablo 20. Farklı besi ırkı düvelerin 14-15 ayda pubertaya eriştiklerindeki canlı ağırlıkları (kg) ve gösterdikleri kızgınlık oranları

Tablo 21. 227 Kg CA’a sahip orta irilikte bir besi düvesinin 567 gr GCAA sağlayacak rasyon örnekleri

Tablo 22. 227 Kg CA’a sahip iri ırk bir besi düvesinin 567 gr GCAA sağlayacak rasyon örnekleri

Tablo 23. GCAA 409 gr olan 409 kg CA’ya sahip gebe düve için rasyon örnekleri

Tablo 24. Besi tipi düvelerin 24 veya 36 ay yaşta doğum yapmaları planına göre, olması gereken büyüme hızları ve zamanlaması

Tablo 25. Besi tipi damızlık düvelerin cüsse ölçüsü bazında CA ve kalça yüksekliği değerleri

Tablo 26. Süt sığırları için rasyona ilave edilecek maksimum yem miktarları

Tablo 27. 295 kg CA’ya sahip düvelerin 681 gram GCAA sağlamaları için tüketmesi gereken kaba yemler ve ilave konsantre yem maddeleri

Tablo 28. Şeker pancar posasının besi sığır tipleri için kullanılma oranlarına örnek rasyonlar, KM’de %

Tablo 29. Ruminantlarda merada yem tüketim oranları

Tablo 30. 4 aylık yaşta, 114 kg CA’ya sahip ve 817 gram GCAA sağlayan bir düveye yedirilecek kaba yem ve konsantre yem ağırlıklı rasyon örnekleri

Tablo 31. 10 aylık yaşta, 263 kg CA’ya sahip ve 817 gram GCAA sağlayan bir düveye yedirilecek kaba yem ve konsantre yem ağırlıklı rasyon örnekleri

Tablo 32. 22 aylık yaşta, 581 kg CA’ya sahip ve 817 gram GCAA sağlayan bir düveye yedirilecek kaba yem ve konsantre yem ağırlıklı rasyon örnekleri

Tablo 33. 23 aylık yaşta, 613 kg CA’ya sahip ve 817 gram GCAA sağlayan bir düveye yedirilecek kaba yem ve konsantre yem ağırlıklı rasyon örnekleri

Tablo 34. Tohumlamadan doğuma 2 ay kalıncaya kadarki ve doğuma 2 ay kalıncaya kadarki dönemde düveler için rasyon örnekleri, doğal halde kg/gün

Tablo 35. Günde 826 gr CAA gösteren 136-363 kg CA’ya sahip düvelerde yüksek ve düşük kaba yem içeren rasyon örnekleri, KM %’si

Tablo 36. Günde 817 gr CAA gösteren 172-340 kg CA’ya sahip düvelerde yüksek ve düşük mısır silajı içeren rasyon örnekleri, KM %’si

Tablo 37. Günde 817 gr CAA gösteren iki farklı yaş grubu düvelerin yüksek ve düşük kaba yem içeren rasyon örnekleri, KM %’si

Tablo 38. 7 aylık yaşta ve günde 800 gr CAA gösteren düveler için hazırlanmış rasyon örnekleri KM %’si

SÜT SIĞIRI BESLEME Bölümündeki Tablolar

Tablo 1. Yukarıdaki 3 dönemin bir tabloda özetlenmiş hali

Tablo 2. Doğumdan 2 gün öncesi ve doğumdan 2 gün sonrasındaki NEL ihtiyaçları (Mcal/gün)

Tablo 3. Süt sığırlarında farklı aşamalar için enerji-besin madde ihtiyaçları

Tablo 4. Süt verimi ve yem tüketimi arasındaki ilişki

Tablo 5. Orta-geç laktasyonda süt sığırlarının maksimum yem tüketim miktarları, CA %’si ve kg KM olarak

Tablo 6. Farklı kalitede kaba yemlerin sığırlar tarafından maksimum tüketilme oranları, kg KM

Tablo 7. Farklı süt ineği grupları için arzu edilen yemden yararlanma oranları

Tablo 8. Süt sığırlarında farklı dönemlerde enerji ihtiyaçları Tablo 8. Süt sığırlarında farklı dönemlerde enerji ihtiyaçları

Tablo 9. Süt sığırında fiber ve fiber olmayan karbonhidrat ihtiyaçları

Tablo 10. Laktasyondaki inekler için tavsiye edilen rasyon karbonhidrat türü ve düzeyleri

Tablo 11. Süt sığırında metabolize protein ihtiyacı

Tablo 12. 680 kg CA’ya sahip bir inek için ham protein ve farklı protein türü ihtiyaçları

Tablo 13. Süt sığırlarında mineral ihtiyaçları

Tablo 14. Süt sığırlarında yağda eriyen vitamin ihtiyaçları

Tablo 15. Farklı ırktan süt sığırlarının süt verimi ve süt kompozisyonu

Tablo 16. Farklı besi ırkı sığırlarda süt verimi ve pik laktasyon verimleri

Tablo 17. Ergin ağırlığı 545 kg olan ve pik laktasyonda 9,08 kg/gün süt veren bir besi ırkı sığırın laktasyondan itibaren 12 aylık besin madde-enerji ihtiyaçları

Tablo 18. 591-636 kg CA’ya sahip erken laktasyonda ve günde 41 kg süt verimine sahip (%3,6 yağlı) bir süt sığırı için rasyon örnekleri (KM bazında) (farklı yonca-mısır silaj oranları ile düzenlenmiştir)

Tablo 19. 591-636 kg CA’ya sahip laktasyon ortasında ve günde 29,5 kg süt verimine sahip (%3,6 yağlı) bir süt sığırı için rasyon örnekleri (KM bazında) (farklı yonca-mısır silaj oranları ile düzenlenmiştir)

Tablo 20. 591-636 kg CA’ya sahip laktasyon sonlarında ve günde 20,4 kg süt verimine sahip (%3,8 yağlı) bir süt sığırı için rasyon örnekleri (KM bazında) (farklı yonca-mısır silaj oranları ile düzenlenmiştir)

Tablo 21. 591-636 kg CA’ya sahip kurudaki bir süt sığırı için rasyon örnekleri (KM bazında)

Tablo 22. Laktasyonunun başlangıç ve ilerleyen dönemlerinde süt sığırlarına yedirilen rasyon örneği

Tablo 23. Laktasyondaki süt inekleri için hazırlanmış, farklı yem ham maddeleri ve yağ içeren rasyon örnekleri, % KM’de

Tablo 24. 618 kg CA’ya sahip 30 kg/gün süt üreten bir Holstein ırkı süt ineği için rasyon örnekleri

Tablo 25. 36 kg/gün süt veren bir Holstein ırkı süt sığırı için rasyon örnekleri

Tablo 26. Kuruda (far-off ve close-up dönem) ve laktasyon başındaki süt sığırı için rasyon örnekleri, KM’de %

Tablo 27. 34 kg/gün süt verimine sahip Holstein ırkı süt sığırları için rasyon örneği, KM’de %

Tablo 28. Süt sığırlarının farklı aşamaları için rasyon örnekleri, KM %’si

Tablo 29. 42 kg/gün süt veren bir süt sığırı için rasyon örneği, KM %’si

Tablo 30. Jersey ve Holstein ırkı süt sığırlarına yedirilen ve 40 kg/gün süt verimini temin edecek rasyon örneği, KM %’si

Tablo 31. Jersey ve Holstein ırkı süt sığırlarına yedirilen rasyon örneği, KM %’si

Tablo 32. Laktasyon ortasında ve 600 kg CA’ya sahip Holstein ırkı süt inekleri için hazırlanmış örnek bir rasyon

Tablo 33. Doğumu izleyen 14 gün içinde laktasyondaki ineklerde görülen sağlık problemleri ve risk oranları

Tablo 34. Kaliteli kaba yem kriterleri

Tablo 35. Süt sığırı rasyonlarında kullanılan kaliteli kaba yemlerin besin değeri karşılaştırılması

Tablo 36. Ryegrass bitkisinin farklı büyüme aşamalarında besin değeri değişimi

Tablo 37. Farklı yem bitkilerinin silajlık özellikleri

Tablo 38. Ryegrass (İtalyan), mısır ve yoncanın enerji ve besin madde değerleri, KM’de %

Tablo 39. Yüksek nemli mısır, ear corn mısır ve snaplage mısırın karşılaştırılması

BESİ SIĞIRI BESLEME Bölümündeki Tablolar

Tablo 1. Farklı irilikteki sığırları büyüme oranları

Tablo 2. Besi sığırlarında VKS ve karşılığı olan vücut yağ oranları

Tablo 3. Besi ırkları ve özellikleri bakımından avantaj ve dezavantajları

Tablo 4. Saf besi ırkı sığırlarda enerji ihtiyaçları

Tablo 5. Farklı sığır ırk özelliklerin göreceli karşılaştırmaları

Tablo 6. 3 farklı besi ırkı melezlerinin performans karşılaştırılmaları (finishing)

Tablo 7. Farklı besi ırklarının besi performansları

Tablo 8. Farklı sığır ırklarının besi performansları

Tablo 9. Farklı sığır ırklarının besi performansları

Tablo 10. Farklı besi sığır ırklarının 140 günlük besi performansları

Tablo 11. 4 aylık besi büyütme programı sonunda yerli ve kültür ırklarının karşılaştırılması

Tablo 12. 3 aylık besi bitirme (finishing) programı ile yerli ve kültür ırklarının karşılaştırılması

Tablo 13. Boz ve GAK yerli ırkların farklı CA başlangıcı ile 210 günlük besi performansları

Tablo 14. Siyah Alaca (Holstein) ve Esmer ırk (Brown Swiss) sığırların besi performansların karşılaştırılması

Tablo 15. Büyümekte olan boğalar için rasyon örneği

Tablo 16. Besi tipi ineklerde (beef cow) kaba yem kalitesi ve yem tüketimi ilişkisi

Tablo 17. Besi sığırlarında su ihtiyaçları

Tablo 18. Rasyon türüne göre besi sığırlarına yapılacak mineral kaynakları ve kullanılma oranları

Tablo 19. Normal ve yüksek yağlı tane mısırın karşılaştırılması

Tablo 20. Holstein ırkı sığırların farklı CA ve GCAA’nı karşılayacak enerji-besin madde ihtiyaçları

Tablo 21. Holstein ırkı sığırların %90 konsantre yemle beslenmesi sonucu yem tüketimi ve yemden yararlanma değişimi

Tablo 22. Holstein ırkı erkek hayvanların büyütme ve bitirme aşamalarında performans ve enerji-besin madde ihtiyaçları

Tablo 23. 68-318 kg CA’daki Holstein danalara uygulanacak rasyon örneği (KM’de)

Tablo 24. 318-500 kg CA’daki Holstein sığırlara uygulanacak rasyon örneği (KM’de)*(Tablo 23 ile birlikte değerlendirilmeli)

Tablo 25. Holstein ırkı erkek sığırların farklı sistemlerde ve sürelerde besi performansları örnekleri

Tablo 26. Süt (Holstein) ve besi ırkı erkek sığırların (kısırlaştırılmış – steer) performans karşılaştırmaları

Tablo 27. Montofon ve Holstein ırkı erkek sığırların besi performans karşılaştırmaları

Tablo 28. 407 kg CA’ta (267 günlük yaşta) kesime gönderilen Montofon ırkı sığırların canlı performans ve karkas özellikleri

Tablo 29. 10 aylık yaştan 24 aylık yaşa kadar beslenen Montofon ırkı sığırların karkas verim özellikleri

Tablo 30. Montofon, Holstein ve Simmental ırkları arasındaki performans ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması

Tablo 31. Jersey ırkı erkek sığırlarda büyütme ve bitirme rasyon örnekleri

Tablo 32. Yukarıdaki tabloda belirtilen rasyonların Jersey ırkı sığırlara yedirilmesi durumunda elde edilen performans ve karkas verileri

Tablo 33. 31 aylık yaşta kesime gönderilen farklı sığır ırklarının karkas özellikleri

Tablo 34. Karkas özelliklerinin farklı besi ırklarına göre değişimi

Tablo 35. Farklı ırkların performans ve karkas karşılaştırmaları

Tablo 36. Farklı sığır ırklarından elde edilen etlerde kalite özelliklerinin karşılaştırılması

Tablo 37. Kesim öncesi yem ve sudan kesmenin karkas randıman artışına etkisi

Tablo 38. Sığırlarda karkas randımanı

Tablo 39. Karkas randımanının vücut yağ oranına ve sığır cinsiyetine bağlı olarak değişimi

Tablo 40. Farklı hayvanlara ait karkas kısım oranları

Tablo 41. Farklı sığır ırklarına ait karkaslardaki et, yağ ve kemik oranları

Tablo 42. Besi sığırları için büyütme ve bitirme NE (NEyp ve NEb) ihtiyaçları

Tablo 43. Besi sığırları için büyütme ve bitirme NE (NEyp ve NEb) ihtiyaçları

Tablo 44. Farklı besi sığır ırklarının özellikleri

Tablo 45. Büyümekte olan (growing) ve bitirme (finishing) dönemindeki besi sığırlarının enerji ve besin madde ihtiyaçları

Tablo 46. Büyümekte olan (growing) ve bitirme (finishing) dönemindeki besi sığırlarının farklı rasyonlarla beslenmesi durumunda yem tüketimi ve besin madde ihtiyaçları

Tablo 47. Yukarıdaki tabloda (Tablo 46) verilen rasyon tipleri için enerji içerikleri

Tablo 48. Hormonlu sığır eti ve farklı gıdalarda bulunan hormon miktarları

Tablo 49. Hormon implantı ve iyonofor kullanılmaması durumunda KM ve enerji düzeltme faktörleri

Tablo 50. Finishing rasyonlarında bazı yemlerin kullanım sınırları aşağıda verilmiştir

Tablo 51. Kültür ırkı boğaların 120 kg’dan 340 kg’a kadar büyütme rasyon örnekleri, kg/1 ton, doğal halde

Tablo 52. 340 kg’dan 500 kg’a kadar bitirme programı için kültür ırkı boğa rasyonu, kg/1 ton, doğal halde

Tablo 53. 300 kg CA’da ve günde 7 Kg KM tüketen ve 1 kg GCAA gösteren bir kültür ırkı besi danası için büyütme rasyon örnekleri

Tablo 54. 294 kg CA’ya sahip Angus x Gelbveih melezi besi sığırlarında 180 gün süreyle yedirilip 617 kg CA’da kesime gönderilen sığırlar için rasyon örneği

Tablo 55. 264 kg CA’da Angus ve Hereford x Angus ırkı besi sığırları için, 84 günlük büyütme ve sonrasında kesime kadar yedirilen bitirme rasyon örnekleri, KM’de %

Tablo 56. 384 kg CA’ya sahip Hereford x Angus ırkı besi sığırlarında 85 gün süreyle yedirilen bitirme rasyon örnekleri, KM’de %

Tablo 57. 230 kg CA’da Simmental ırkı besi sığırları için, 56 günlük büyütme ve sonrasında kesime kadar yedirilen bitirme rasyon örnekleri, KM’de %

Tablo 58. 316 kg CA’da ve 1,5 kg GCAA gösteren Angus ırkı besi sığırları için 140 gün süreyle yedirilen bitirme rasyon örnekleri, KM’de %

Tablo 59. 182-227 kg CA’ya sahip sığırlarda 570 gr GCAA sağlayacak büyütme rasyonları, KM bazında kg

Tablo 60. 227-318 kg CA’ya sahip sığırlarda 400 gr GCAA sağlayacak büyütme rasyonları, KM bazında kg

Tablo 61. 365 kg CA’ya sahip kültür ırkı melez besi sığırları için iki farklı düzeyde mısır silajı içeren bitirme rasyon örnekleri, KM’de %

Tablo 62. 409 kg CA’ya sahip erkek Nelore (Zebu tipi) besi sığırlarında 100 gün süreyle yedirilen finishing rasyon örneği, KM’de %

Tablo 63. 458 kg CA’ya sahip erkek Holstein ırkı besi sığırlarında 127 gün süreyle yedirilen finishing rasyon örneği, KM’de %

Tablo 64. 542 kg CA’ya sahip kısırlaştırılmış kültür ırkı erkek besi sığırlarına yedirilen finishing rasyon örneği, KM’de %

Tablo 65. Besiye alınan 281 kg CA’ya sahip Simmental düveler için farklı tür ve oranlarda kaba yem içeren finishing rasyon örnekleri, KM’de %

Tablo 66. 1 yaşında kısırlaştırılmış erkek besi danalarına 238 gün süreyle (background ve finishing) yedirilen ve farklı oranlarda kaba:konsantre yem içeren rasyon örnekleri

Tablo 67. 292 kg başlangıç canlı ağırlığına sahip melez ırk kısırlaştırılmış erkek besi danalarına 3 ay boyunca yedirilen kaba yem ağırlıklı rasyon örneği

Tablo 68. Yoğun besi programına tabi tutulan 448 kg canlı ağırlıkta Angus ırkı kısırlaştırılmış erkek sığırlar için hazırlanmış rasyon örneği

Tablo 69. 20 aylık yaşta ve 408 kg CA’da Nellore ırkı besi boğaları için hazırlanmış rasyon örneği

Tablo 70. 442 kg CA’da Charolais ırkı besi boğaları için hazırlanmış finishing rasyon örneği

Tablo 71. Nellore ırkı besi sığırları için hazırlanmış büyütme ve bitirme rasyon örnekleri

Tablo 72. 20 aylık yaşta ve 322 kg CA’da Nellore ırkı besi boğaları için hazırlanmış rasyon örneği

Tablo 73. 331 kg CA’da Nellore ırkı besi boğaları için hazırlanmış rasyon örneği

 


ÖNSÖZ
Bilim insanlarının deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları, vicdani ve profesyonel bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun bir gereği olarak, yaklaşık 8 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde edindiğim ve sonrasında ülkeme dönerek; çalışmalarımı yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğüm bu süreçte; gözlem, bilgi, birikim, karşılaştırma ve analiz sonuçlarını bu kitapta paylaşmaya karar verdim. Bu süreçte, gerek öğrencilerden, gerekse üreticilerden aldığım sığır besleme ile ilgili soru ve sorunları daha derin araştırarak, bu kitapta toplamaya karar verdim.
Kitapta bilgiler verilirken, bu bilgilerin evrensel nitelikte olması bakımından az da olsa teknik detaylara girilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Teknik bilgideki detay ve zorluklar, bir bakıma bilimin şanındandır, ancak hitabet dilinin öğrenci ve üretici düzeyinde olması ve anlaşılması için özel gayret gösterdim.
Ülkemizde yapılan sığır besleme uygulamalarından bahsederken, ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren büyük işletmeler örnek alınmıştır. Ancak etik olmayacağı için, ticari firma isimleri verilmemiştir.
Bir sığırın doğumundan itibaren, besi ırkı ise kesime kadar; süt ırkı ise reprodüktif ve laktasyon evrelerini ve ömrünü tamamlayıp yine kesime gönderilinceye kadar geçen aşamalar detayları ile birlikte verilmiştir.
Bu kitaptaki bilgiler daha çok yurtdışında yapılan çalışmalardan alınmıştır. Maalesef, ülkemizde kendi yem ve hayvan kaynaklarımıza ait detaylı bilgiler mevcut değildir. Ancak, ülkemizde üretilen az sayıdaki araştırmayı da ilgili bölümlerde tartışarak, üreticilerimize karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bazı tavsiyelerde bulundum.
Çiftçilerimizin daha fazla üretmesine katkıda bulunmalıyız. Bu katkı, gerek işletme büyüklüğünün artırılması ile gerekse mevcut işletmenin (hayvanların) veriminin artırılması ile gerçekleşebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir çiftçi ürettiği ürün ile 130 kişiyi besleyebilir iken, ülkemizde bir çiftçi ürettiği ürün ile kendi dışında sadece 4 kişiyi besleyebiliyor. Kaldı ki ülkemizde tarımsal istihdam oranı %25’lerde iken Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran sadece %7’dir. Verim artışı aynı zamanda 2010 yılına göre %30 oranında
5
artarak 2050 yılında 9 milyara ulaşacak dünya nüfusunun beslenmesi için de gereklidir. 2050 yılına kadar gıda ihtiyacının yaklaşık %60 artacağı, bitkisel üretimin ise azalan su kaynakları ve iklim değişikliği nedeniyle %20 azalacağı tahmin edilmektedir. Bu manada genetiği uygun hayvanların maksimum verim için ideal olarak beslenmeleri gerekmektedir. Elinizdeki bu kitap ideal sığır beslemenin pratik noktalarını anlatmaktadır. Gözden geçirilerek genişletilen, enerji ve çok temel rumen metabolizması bilgilerinin güncel NRC (2016) (diğer ismi ile NASEM, 2016) ile harmanlandığı bu baskının ilk baskıdan daha faydalı olacağına inanıyorum. Bu baskıda ayrıca, besi sığırları rasyon program (BCNRM 2016) kılavuzu ve detaylı açıklamalar da verilmiş olup, veteriner hekim ve zooteknistlerin yeni sistemi kullanarak rasyon çözmelerine yardımcı olunması amaçlanmıştır.
Kitaptaki bilgiler sadece tavsiye niteliğinde olup, bununla birlikte başarılı bir yetiştiricilik için daha detaylı araştırma yapılması ve danışmanlık hizmeti alınması, yemlerin kimyasal analizlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Uygulama sırasında karşılaşılacak bir takım olumsuz sonuçlardan yazar veya yayıncı sorumlu değildir.
Bu kitabın 3. baskısı için; öğrencilerden, üreticilerden, meslektaşlardan (akademisyen), veteriner hekimlerden, ziraat mühendislerinden ve ilgili bütün gruplardan, tavsiyelerini, varsa tespit ettikleri hata, eksiklik veya karşı görüşlerini belgeleriyle birlikte tarafıma ulaştırmalarını (osmankucukwy@yahoo.com) bekliyorum.
Bu kitaptaki bilgiler vasıtasıyla, üretilecek bir damla fazla süt, bir gram fazla et, kurtarılacak bir hayvan hayatı ve sağlıklı bir hayvan yetiştiriciliğinin bana vereceği mutluluk tarif edilemez.
Faydalı olması dileklerimle.
Prof. Dr. Osman KÜÇÜK

KİTABIN YAZARININ ÖZGEÇMİŞİ
Prof. Dr. Osman KÜÇÜK, 1968 yılında Bayburt’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini aynı yerde tamamlayarak 1987 yılında üniversite tahsiline başladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan Osman KÜÇÜK, 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Master ve doktora eğitimini Amerika’da tamamlayan Osman KÜÇÜK, 2000 yılından beri Türkiye’de araştırmacı olarak çalışmaktadır. Danimarka’da araştırıcı olarak ta çalışan Osman KÜÇÜK, halen Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Osman KÜÇÜK, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BU KİTABI NASIL SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ:

Web sayfamızdan Kredi kartınızla:

tek çekim, yada kredi kartı ile  3 Taksitle ödeyebilirsiniz.

veya Banka havalesi  yaparak alabilirsiniz.

Web sayfamızdan bunların hepsi için işlem yapabilirsiniz.

Yada WhatsApp’tan bize mesaj yazarak sipariş verebilirsiniz.

Gsm & WhatsApp : 0535 3330000

Kitaptan örnek sayfaları (75 sayfa) okumak için tıklayınız

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Pratik Buzağı, Düve, Süt Sığırı ve Besi Sığırı Beslemesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…