DOMATES HASTALIKLARI Kitabı

(1 müşteri incelemesi)

Kategoriler:

Açıklama

Paylaş

Yayınevimizin stoklarında Kitabın baskısı kalmamıştır.

Sadece bayimiz olan Uğurer’de az bir miktarda vardır. 

0505-6747997’den whatsapp mesajı ile irtibat kurabilirsiniz.

Toptan satışı yoktur, perakende olarak satılmaktadır, 

Tekrar baskı yapmayacağımızı bildiririz.

Satış fiyatı: 1.950 TL’dir.

 

 

DOMATES HASTALIKLARI Tanısı, Biyolojisi ve Mücadelesi

Türkçeye Çeviri Editörü:
Prof.Dr. Mustafa MİRİK

Türkçe’ye Çevirenler:
Prof.Dr. Mustafa MİRİK, Prof.Dr. Nuray ÖZER, Prof.Dr. Gassan KÖKLÜ,
Doç.Dr. Süreyya ALTINTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi Tolga AYSAL
Araş.Gör.İrem ALTIN, Araş.Gör.Cansu ÖKSEL

Baskı Özellikler:
688 sayfa, 900 renkli fotoğraf içerir.
Cilt: Sert Kapak, Kuşe kağıt, Büyük Boy, Ağırlığı: 2800 gram.
Baskı Tarih: 2020

Türkçe Baskısının örnek sayfalarını pdf dosyası olarak tıklayın, indirin, inceleyin

Kitabın Orijinalinin Bilgileri:
Kitabın Orijinalinin Adı: Les maladies de la tomate, Identifier, connaitre, maitriser
Orijinalinin ISBN No: 978-2-7592-0328-4
Kitabın Orijinalinin Yazarları:
Dominique Blancard
(Henri Laterrot, Georges Marchoux and Thierry Candresse’ ın yardımlarıyla)
İkinci Baskıdan çeviri

 

(Bu kitabın yazarı olan D.Blancard 1987 yılında ilk Domates Hastalıkları kitabını yazdı ve  Fransa’daki INRA tarafından 1988’de yayınlandı ve 1992 de de Türkçeye 210 sayfa (304 adet fotoğraflı ) olarak tercüme edildi. 21 sene sonra D.Blancard ilk baskının 3,5 katı resim ve sayfa sayısı ile (688 sayfa, 900 fotoğraflı) yeni kitabını hazırladı ve yayınlandı.

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ (Konu adı ve kitaptaki sayfa numarası) :

Önsöz (John Warner Scott) 7

Çevirenlerin Önsözü (Prof. Dr. Mustafa Mirik) 10

Teşekkür  11

Giriş  13

Kitabın Kullanımı  14

Domates Bitkisi ve Yetiştirilmesi  17

Lycopersicon esculentum ve benzer çeşitler  18

Domates Bitkisinin yetiştirme çeşitliliği ve bitki sağlığı sonuçları: Yoğundan aşırı yoğuna bitki üretimi  30

PARAZİTİK VE PARAZİTİK OLMAYAN HASTALIKLARIN TEŞHİSİ 35

Yaprak ve yaprakçıklardaki belirtiler 43

Bitki büyüme düzensizlikleri ve/ veya deforme yaprak ve yaprakçıklar  47

Anormal gelişmeye sahip bitkiler (cüce, bodur bitkiler) 49

Kısmen veya tamamen bozulmuş yaprak ve yaprakçıklar (kabarık, içe doğru kıvrılmış, kıvırcık yapraklar) 57

Anormal boyutta ve şekillerde yaprakçık ve yapraklar (küçük, ipliksi, tırtıklı) 69

Delinmiş, yenmiş, parçalanmış, galeriler açılmış yaprakçıklar 81

Yaprak ve yaprakçık renk değişiklikleri  91

Beneklenmiş yaprak ve yaprakçıklar (mozaik ve benzer belirtiler)  95

Kısmi veya tamamen klorotik, bazen beyaz yaprak ve yaprakçıklar 113

Diğer renk değişikliklerine sahip yaprak ve yaprakçıklar (gümüş, bronz, mavimsi ve donuk renk oluşumu) 141

Yaprak ve yaprakçıklarda lekeler 149

İleri dönemde çoğu kez nekrotik olan küçük kahrengi-bej lekeler  153

Bej-kahverengi lekeler ve ileri dönemlerde nekrozlar  173

Klorotik lekeler 189

Tozlu, keçemsi desene sahip lekeler  203

Solgunluk, nekroz, yaprakçık ve yapraklarda kurumalar 217

Kök ve Kök boğazında görülen belirtiler 231

Kök boğazı belirtileri ile birlikte olabilen sararma, kahverengileşme, köklerde esmerleşme 233 Sararma, kahverengileşme ve köklerde koyulaşmanın eşlik ettiği belirtiler 239

Diğer kök belirtileri (süberin oluşumu, kist ve galler) 261

Kök boğazı ve daha alttaki gövde kısmında görülen çeşitli belirtiler 281

Gövdede iç ve dış kısımlardaki belirtiler 297

Gövde üzerindeki kanserler 301

Gövdede görülen diğer belirtiler (esmerleşme, bronzlaşma, çatlaklar ve adventif kök gelişimi) 315 Damar ve iletim demetlerinde görülen belirtiler (sararma ve kahverengileşme) 323

Meyve belirtileri 345

Meyvelerde görülen şekil bozuklukları (çatlama) 351

Meyvelerde görülen renk bozuklukları (iç ve dış kısımdaki benekler, sararma, kahverengileşme) 365 Meyve lekeleri ve diğer belirtiler 377

Küçük lekeler 379

Spesifik bir bölgede görülen lekeler ve diğer belirtiler 385

Lekeler ve genellikle çürüklüğe neden olan diğer belirtiler 389

Yüzük, yuvarlak ve çeşitli şekillerde görülen lekeler 409

PATOJEN ORGANİZMALARIN VE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 413

Fungus ve benzeri organizmalar 415

Hava kökenli funguslar 419

1 – Alternaria tomatophila (Alternaria solani) 419

2 – Botrytis cinerea 423

3 – Didymella lycopersici 430

4 – Mycovellosiella fulva (Fulvia fulva) 434

5 – Leveillula taurica 438

6 – Oidium neolycopersici 441

7 – Phytophthora infestans 444

8 – Stemphylium spp. 453

9 – Yapraklarda hastalık yapan diğer funguslar 456

Toprak kökenli funguslar 461

10 – Colletotrichum coccodes 461

11 – Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici 465

12 – Pythium spp. ve Phytophthora spp. 471

13 – Pyrenochaeta lycopersici 484

14 – Rhizoctonia solani ve Thanatephorus cucumeris 488

15 – Sclerotinia sclerotiorum ve Sclerotinia minör 493

16 – Sclerotium rolfsii ve Athelia rolfsii 499

17 – Thielaviopsis basicola ve Chalara elegans 503

18 – Kök ve kök boğazında hastalık yapan diğer funguslar 506

Vasküler funguslar 511

19 – Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 511

20 – Verticillium dahliae ve Verticillium albo-atrum 515

Meyve çürüklüğüne neden olan başlıca funguslar  519

Patojenin gelişimini ve bitkinin duyarlılığını etkileyen temel mücadele yöntemleri 521

Bakteriler 525

Hava kökenli bakteriler 527

21 – Pseudomonas syringae pv. tomato 527

22 – Xanthomonas spp. 532

Endofitik, vasküler ve toprak kökenli bakteriler 536

23 – Agrobacterium tumefaciens 536

24 – Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 538

25 – Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 544

26 – Pseudomonas corrugata 547

27 – Ralstonia solanacearum 550

Fitoplazmalar 555

28 – « Candidatus Phytoplasma asteris », « Candidatus Phytoplasma solani 556

Virüsler 561

Temas yoluyla taşınan virüsler563

29 – Pepino mozaik virüsü (PepMV) 563

30 – Tütün mozaik virüsü (TMV) 568

31 – Domates mozaik virüsü (ToMV) 571

32 – Temas yoluyla taşınan diğer virüsler 575

Afitler (yaprakbitleri) aracılığıyla taşınan virüsler 577

33 – Yonca mozaik virüsü (AMV) 577

34 – Şekerpancarı batı sarılıkları virüsü (BWYV) 581

35 – Hıyar mozaik virüsü (CMV) 582

36 – Patates Y virüsü (PVY) 586

37 – Tütün etch virüsü (TEV) 589

38 – Afitler aracılığıyla taşınan diğer virüsler 591

Beyazsinekler aracılığıyla taşınan virüsler 594

39 – Domates kloroz virüsü (ToCV) 594

40 – Domates bulaşıcı kloroz virüsü (TICV) 597

41 – Domates sarı yaprak kıvırcıklığı virüsü (TYLCV) 599

42 – Beyazsinekler aracılığıyla taşınan diğer virüsler 604

Thrips’ler aracılığıyla taşınan virüsler 609

43 – Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) 609

44 – Thrips’lerle taşınan diğer virüsler 614

45 – Çekirge ve diğer böceklerle taşınan virüsler 616

46 – Nematod ve funguslarla taşınan virüsler 619

47 – Taşınma yöntemleri bilinmeyen virüsler 622

Viroidler 625

48 – Diğer viroidler 627

Nematodlar 631

49 – Globodera spp. 633

50 – Meloidogyne spp. 635

51 – Pratylenchus spp. 641

52 – Domates bitkisinde önemli diğer nematodlar 643

Hastalık ve zararlılara karşı kullanılan mücadele yöntemleri 645

DOMATES BİTKİSİNDE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK 651

Dayanıklılık kaynağı 652

Dayanıklılığın düzeyi 653

Kültürel çeşitler ve anaçlarda dayanıklılık 655

Aşılama ve dayanıklı anaçlar 658

Kısa vadede dayanıklı çeşitler için yapılabilecekler 662

 Sözlük 665

Kaynakça 669

Virüs Adları ve Türkçe Listesi 671

İndeks 673 -688 sayfaları arası

DOMATES HASTALIKLARI Kitabı için 1 inceleme

  1. Aziz ÖZKAN

    688 sayfa, 900 renkli fotoğraf İçeren bu eşsiz kitap DOMATES hastalık ve zararlılarının teşhis anahtarını, hastalık ve zararlıların özelliklerini, coğrafi dağılımlarını, bitki üzerinde etkisini, belirti türlerini ve bitkideki yaşam döngüsünü ayrıntılı olarak anlatarak, bu alanda değerli bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda hastalıklara dayanıklılık ve bitki koruma önlemlerini içermektedir.
    Bu nadide eser dünyadaki paraziter ve parazitik olmayan domates hastalıkları hakkındaki en son bilimsel verileri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Kitap domatese ilgi duyan üreticiler kadar araştırmacıların, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
    Ülke Domates üretimine katkı sağlayacağı muhakkak olan bu kitap;
    Ülke çiftçisine, araştırmacısına, öğrencisine Hayırlı olsun

İnceleme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…